ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletหมวกแก๊ป 5 ชิ้น
bulletหมวกแก๊ป 6 ชิ้น
bulletหมวกทรงสปอร์ต
bulletหมวกซาฟารี
bulletหมวกไวเซอร์
bulletหมวกทรงญี่ปุ่น
bulletหมวกยีนส์
bulletหมวกโรงงาน
bulletหมวกจ็อกกี้
bulletหมวกเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
bulletหมวกไหมพรม
bulletหมวกอื่นๆ
dot
dot
bulletเสื้อโปโล
bulletเสื้อคอกลม
bulletเสื้อแจ๊คเก็ต
bulletเสื้อยูนิฟอร์ม
dot
dot
bulletผ้ากันเปื้อน
bulletกระเป๋า
dot
dot
bulletผ้า 20 x10 พรีส
bulletผ้า 7 x 7 พรีส
bulletผ้าลีวาย
bulletผ้าคอมทวิว
bulletผ้าคอตตอน
bulletผ้าจูติ
dot
dot
bulletส่วนประกอบของหมวก
bulletสายรัดด้านหลังหมวก
bulletวิธีความสะอาดหมวก
bulletนามสกุลของไฟล์งาน
bulletระบบพิมพ์ Sublimation
dot
dot
bulletการวัดขนาดเสื้อ
dot
dot
bulletรับสมัครงาน
bulletซ้อมดับเพลิง
dot

dot
ซ้อมดับเพลิง

ซ้อมดับเพลิง
การซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

วัตถุประสงค์ :

*เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ในหลักการและวิธีการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ การจัดทำแผนอพยพหนีไฟ
*ผู้รับผิดชอบ และพนักงานได้ทราบและเข้าใจบทบาท หน้าที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพลิง ไหม้สามารถที่จะอพยพพนักงานไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้
*บริษัทได้มีการซ้อมดับเพลิง/ แผนอพยพ ตามกฎหมาย และมีการปรับปรุงแผน เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทและในครั้งต่อไป