เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคปส์อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์จำกัด

    บริษัท แคปส์ อินเตอร์เนชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยคุณมณเฑียร เอื้อวงศ์ตระกูล และ คุณอมรรัตน์ งามมโนเลิศ ซึ่งเริ่มจากการผลิตหมวกสำเร็จรูปออกจำหน่ายที่สำเพ็ง พร้อมเริ่มต้นธุรกิจนี้ กับ พนักงานจำนวน 10 คนเท่านั้น อาศัยความชำนาญความปราณีต ความซี่อตรงต่อลูกค้า และ พัฒนาฝีมืออยู่เสมอ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถความรวดเร็ว และความหลากหลาย ทำให้เป็นที่ยอมรับและให้ความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ

บริการของเรา

รับผลิตสินค้าประเภท

ความเป็นมืออาชีพ

เราสนับสนุนการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ร่วมกัน

ความร่วมมือเป็นทีมเดียวกัน

เราสนับสนุนการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ร่วมกัน

ความไว้วางใจ

เราเชื่อว่าความไว้วางใจ คือ พื้นฐานของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

แกลลอรี่

การทำงานของเรา